شرایط اخذ پذیرش تحصیلی

١.  افراد دارای مدارک لیسانس و بالاتر که نمره   IELTS   اکادمیک  6.5 و یا تافلIBTنمره 80 به بالا را دارا میباشند مستقیما برای دوره های فوق لیسانس و یا دکترا (در صورت دارا بودن مدرک فوق لیسانس) اعزام می گردند.برای کشور امریکا برای بیشتر رشته ها نمره  GRE حدود 1000 به بالا و برای رشته های مدیریت نمره GMAT  حدود 550  به بالا و رشته های گروه حقوق  نمره   LSAT   لازم میباشد. زمان پروسه اعزام 6 تا 8 ماه به طول می انجامد. برای دانشگاههای کانادا فقط برای رشته های گروه مدیریت نمره GMAT  الزامی میباشدو برای بقیه رشتها نمره زبان کفایت میکند. جهت افراد لیسانس و بالاتری که نمره ایلس  یا  تافل   مورد نظر را نداشته باشند میتوان برای دورهای  POST GRADUATE   جهت رشته زبان پذیرش اخذ نمود و این متقاضیان پس ازاعزام در کانادا و گذراندن  دوره زبان وارد رشته مورد نظر گردند. این روش شانس ویزا را کاهش میدهد و هزینه تحصیل دوره های زبان نیز بالا میباشد بنابراین توصیه نمیشود که از این روش استفاده شود ضمنا این گروه متقاضیان فقط به کانادا اعزام می گردند.

٢.  افراد دیپلمه ای که دارای نمره    IELTS   6 اکادمیک و یا تافلIBT   حدود  75 به بالا باشند مستقیما برای دورهای لیسانس در دانشگاههای کانادا و امریکا اعزام می گردند.فقط برای متقاضیان امریکا امتحان  SAT الزامی است.این گروه از دانشجویان باید مدرک پیش دانشگاهی را داشته باشند . برای دیپلمه هایی که نمره زبان ندارند میتوان برای کشور کانادا پذیرش رشته وزبان اخذ نمود ودانشجو پس از اعزام در کانادا ابتدا نسبت به گذرندان دورهای زبان اقدام نمائید و پس از پایان دوره های زبان تحصیل در رشته پذیرش را ادامه دهند.این روش شانس ویزا را کاهش میدهد و فقط برای کانادا قابل انجام میباشد.ضمنا هزینه تحصیل زبان نیز به هزینه های دانشجو اضافه میگردد.بنابراین با توجه به مطالب بالا توصیه میشود متقاضیان نمره زبان را در ایران اخذ وارائه نمایند .

لازم به توضیح است که اقدام جهت کلیه متقاضیان برای دانشگاههای درجه ممتاز وزارت علوم تحقیقات و فن آوری و دانشگاههایی با رنک خوب جهانی صورت میگیرد.