گواهینامه رانندگی در کانادا

گواهینامه کانادا دارای انواع مختلف میباشد:

انواع گواهینامه رانندگی کانادا به سن و سپس به سال اخذ امتحان اولیه رانندگی کانادا و سوابق رانندگی در کانادا یا دیگر کشورها  مرتبط می باشد انواع گواهینامه های رانندگی کانادا که برای دانشجویان ایرانی کاربرد دارد به شرح زیر میباشد:

گواهینامه های رانندگی کانادا  1 G : این همان امتحان آیین نامه رانندگی در کانادا می باشد که بلافاصله پس این ورود به کانادا می توان درامتحان رانندگی کانادا بصورت شهری  شرکت نمود و در صورت مسلط بودن به آیین نامه کانادا شما قادر به دریافت این مدرک خواهید بود.

مدرک رانندگی کانادا  2 G   : این امتحان رانندگی کانادا بصورت امتحان شهری برگزار می شود و به محض دریافت آن  می توان در تمامی جاده های کانادا و شهرهای کانادا رانندگی نمود. کسانی می توانند بلافاصله نسبت به رانندگی در کانادا اقدام نمایند که سابقه یک ساله رانندگی در ایران را داشته باشند. برای این کار بایستی حتما ترجمه گواهینامه رانندگی در ایران را به همراه اصل آن به همراه داشته باشید.

گواهینامه رانندگی  2 G درکانادا  5 سال اعتبار دارد.

گواهینامه های رانندگی کانادا به صورت دایم  G : گواهینامه رانندگی کانادا نوع G به صورت دایم می باشد و از نظر رانندگی در شهرهای کانادا نیز هیچ نوع محدودیتی از نظر سن و نوع جاده های کانادا ندارد.

گواهینامه رانندگی کانادایی در بالاترین سطح آن   AZ  : گواهینامه کانادایی   AZ  بالاترین مدرک رانندگی در کانادا می باشد که با آن می توان با خودروهای 24 چرخ به بالا نیز رانندگی کرد.

انواع مدارک رانندگی کانادا :

مدارک رانندگی در کانادا با انواع دیگر آن وجود دارد که ضرورتی یرای دانشجویان ایرانی کانادا در بدو ورود به کانادا ندارد.

مدرک شناسایی در کانادا: مدارک رانندگی کانادا را میتوان به عنوان  مدارک شناسایی کانادا یا  ID  کارت کانادا استفاده نمود.

مدارک رانندگی در کانادا: تفاوت G1 با G2 :  اگر با مدرک کانادایی G1 شما سابقه رانندگی در ایران را نتوانید در کانادا ثابت نمائید  نمیتوانید تا یکسال در کانادا رانندگی نمائید. راه اثبات رانندگی برای کانادا ترجمه گواهینامه ایران و همراه بردن اصل گواهینامه میباشد.

گواهینامه رانندگی در شهرهای کانادا : تفاوت2 G با G : تنها تفاوت مدرک رانندگی کانادا 2G با گواهینامه رانندگی کانادایی G در میزان استفاده از الکل برای پلیس کانادا میباشد .با G2 بایستی درصد الکل خون برای پلیس کانادا صفر درصد تشخیص داده شود و با گواهینامه رانندگی کانادایی G میزان درصد الکل برای پلیس های کانادا تا  0.05  درصد قابل قبول است.

انواع گواهینامه های کانادایی در استانهای کانادا متفاوت میباشد و هر ایالت کانادا قوانین مربوط به خود را دارد.

گواهینامه بین المللی در کانادا:

گواهینامه بین المللی در ایالتهای کانادا با توجه به ضوابط دارای اعتبار 1 تا 4 ماهه میباشد .دانشجویان ایرانی در کانادا میتوانند گواهینامه بین المللی را همراه خود برده و با آن تا مدتی در کانادا رانندگی نمائید.

ID card مدرک شناسایی در کانادا: گواهینامه در کانادا کاملا میتواند نقش مدرک شناسایی

را انجام دهد چون مشخصات مربوط به شخص بصورت کامل روی آن درج میشود.

 

کپی برداری از این مطلب پیگرد قانونی دارد.