نوبت سفارت امریکا

وقت سفارت آمریکا

وقت سفارت امریکا در دبی ، قبرس ،انکارا، ارمنستان و...دریافت می شود.

گرفتن وقت سفارت امریکا در دبی ،امارات،انکارا،قبرس، ارمنستان و...جهت نزدیکترین زمان ممکن با پایین ترین قیمت انجام می گردد.

سوالات زمان مصاحبه سفارت امریکا را می توانید از طریق ما دریافت نمایید .

اولین وقت سفارت امریکا در امارات(دوبی) ،قبرس،آنکاراو ارمنستان و...برای چند روز آینده جهت شما دریافت می شود.

برای دبی، آنکارا،قبرس و ارمنستان توسط ما دریافت می شود. F2وF1وقت سفارت امریکا جهت ویزای

برای دبی، آنکارا،قبرس و ارمنستان توسط ما گرفته می شود.B2،B1نوبت سفارت امریکا جهت ویزای

برای دبی، آنکارا،قبرس و ارمنستان توسط ما انجام می شود. (J2،J1) Jتعیین وقت سفارت امریکا جهت ویزای

برای دبی، آنکارا،قبرس و ارمنستان توسط ما انجام می شود. (H2، H1)Hگرفتن وقت یا نوبت سفارت امریکا برای ویزای

رزرواسیون وقت سفارت امریکا یا نوبت سفارت امریکا به سرعت انجام می شود.

وقت سفارت فوری امریکا جهت کشورهای متفاوت دریافت می شود.

نوبت سفارت فوری امریکا در دبی،آنکارا ،قبرس دریافت می شود.

می باشد.DS160اخذ وقت سفارت امریکا در دبی ،آنکارا،قبرس و ارمنستان نیازمند پر کردن فرم

وقت مصاحبه سفارت امریکا در دبی ، ،آنکارا،قبرس و ارمنستان در زمان حدود یک هفته بعد قابل دریافت می باشد.

برای نوبت گرفتن از سفارت امریکا می توانید با شرکت امین پرداز پارس هماهنگ نمایید.

می باشد.DS160مدارک لازم جهت وقت سفارت امریکا ، کپی پاسپورت و

درخواست وقت سفارت امریکا  برای دبی، انکارا،قبرس و ارمنستان امکان پذیر می باشد.

پر کردن فرم سفارت امریکا و کانادا انجام می گیرد.

واریز وجه سفارت امریکا را می تونید از طریق ما انجام دهید.

فیش سفارت امریکا در دبی را می توانید از طریق ما بپردازید.

می باشد.   160$ مبلغ سفارت امریکا در دبی حدود

برگه نوبت سفارت امریکا در هنگام مراجعه به سفارت امریک ارا همراه خود داشته باشید.

وجه سفارت امریکا را بایستی در روز مصاحبه سفارت امریکا پرداخت کرده باشید.

پیکاپ ویزای امریکا در دبی و ابوظبی (امارت) توسط ما انجام می شود.

مشاوره ویزای امریکا و کانادا توسط ما انجام می گیرد .

تحصیل در کانادا و ویزای تحصیلی کانادا تخصص ماست.

تحصیل در امریکا و ویزای تحصیلی امریکا تخصص ماست.

قدیمیترین شرکت اعزام دانشجو به کانادا و امریکا در خدمت شماست.