در صورتیکه شما قصد اخذ ویزای تحصیلی کانادا و یا اخذ ویزای تحصیلی امریکا را دارید میتوانید
از فرم مشاوره رایگان امین پرداز پارس  استفاده فرمایید. کارشناسان شرکت امین پرداز پارس
پس از دریافت اطلاعات شما ،جهت تعیین وقت مشاوره با شما تماس خواهند گرفت.

توجه : فرم بر اساس وارد نمودن اطلاعات هر فیلد ، برای فیلدهای بعدی بروزرسانی میشود. 

جهت اطمینان از تکمیل صحیح فرم از مرورگرهایی به غیر از مرورگر Google Chrome استفاده فرمایید

مشخصات فردی

مشخصات همسر و فرزند

مدارک تحصیلی

وضعیت زبان انگلیسی

(IELTS)

(IELTS)

(IELTS)

(IELTS)

(IELTS)

لطفا به میلادی وارد نمایید

(TOEFL)

(TOEFL)

(TOEFL)

(TOEFL)

(TOEFL)

لطفا به میلادی وارد نمایید

(GRE)

(GRE)

(GRE)

(GRE)

لطفا به میلادی وارد نمایید

(GMAT)

لطفا به میلادی وارد نمایید

(SAT)

لطفا به میلادی وارد نمایید

(PTE)

لطفا به میلادی وارد نمایید

(Duolingo)

لطفا به میلادی وارد نمایید

اطلاعات تماس

به همراه پیش شماره

© کلیه حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به شرکت امین پرداز پارس می باشد.